วิชาวิทยาศาสตร์

การปูพื้นฐานวิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีแบบแก่นแท้เชิงลึก พร้อมการทำแบบฝึกหัดแบบเข้มข้นเพื่อเตรียมตัวสอบแข่งขันรวมถึง การสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและการสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย น้องๆจะได้เรียนเนื้อหาของธรณีและดาราศาสตร์ได้แก่เนื้อหาเรื่อง ดิน หิน แร่ , ทรัพยากรธรรมชาติ , ลมฟ้า อากาศ , โลก , ดาราศาสตร์และอวกาศ
ทบทวนเนื้อหาแบบเข้มข้นทั้งหมดของวิทยาศาสตร์ได้แก่ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สรุปสาระสำคัญพร้อมเทคนิคและสูตรต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบเข้า

วิทยาศาสตร์มีกี่ประเภท

การแบ่งประเภทของวิทยาศาสตร์ มีการแบ่งหลายระบบ แต่ละระบบมีเหตุผลและหลักเกณฑ์ต่างๆ กัน และหากจำแนกตามธรรมชาติของวิชา สามารถจำแนกได้ 3 สาขา คือ 
วิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่างๆ ของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกและจักรวาล ในส่วนของสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ เคมี ธรณีวิทยา และคณิตศาสตร์ ฯลฯ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่างๆ ของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกและจักรวาล ในส่วนของสิ่งมีชีวิต เช่น ชีววิทยา สัตววิทยา ฯลฯ
วิทยาศาสตร์สังคม เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ และพฤติกรรมของมนุษย์ที่รวมกันอยู่เป็นชุมชนหรือสังคม เช่น สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ฯลฯ ทางเรามีสอนวิทยาศาสตร์ต่างๆมากมายน้องๆหรือพี่ๆคนไหนสนใจสามารถสอบถามได้นะครับ

วิชาฟิสิกส์ (สนใจคลิกดูรายละเอียดที่รูป)
วิชาเคมี (สนใจคลิกดูรายละเอียดที่รูป) 
วิชาชีวะวิทยา (สนใจคลิกดูรายละเอียดที่รูป)
Powered by MakeWebEasy.com