วิชาภาษาไทยสำหรับมัธยมต้น (ม.1 - ม.3)

เป็นคอร์สอธิบายเนื้อหาวิชาภาษาไทยอย่างละเอียดทั้งหลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งครอบคลุมทั้งเนื้อหาเทอม 1 และเทอม 2 ของแต่ละดับชั้นเหมาะกับน้องๆ ที่ต้องการเตรียมความพร้อมการสอบกลางภาคและปลายภาค ตลอดจนเนื้อหาเชิงลึกเพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียนชั้นมัธยมปลายที่มีชื่อเสียง ที่น้องๆสนใจ

1.พื้นฐานหลักภาษา

2.ภาษาไทย ม.1 ฝึกสอนการอ่านและการเขียน การฟัง การดู และการพูด รวมถึงวรรณคดีและวรรณกรรมต่างๆ 

3.ภาษาไทย ม.2 สอนการเขียนเรียงความ แต่งกลอน บทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ โคลงสี่สุภาพ กาพย์ยานี 11 การใช้คำในการเขียน การเขียนประกาศ การเขียนจดหมาย รวมถึงการเขียนเรียงความ 

4.ภาษาไทย ม.3 สอนหลักการใช้ภาษาที่ถุกต้อง การใช้คำทับศัพท์ การพูดใในโอกาสต่างๆ การพูดโน้มน้าว มารยาทในการพูด การดูและการฟัง

5.สรุปเนื้อหาเพิ่มเติม สอนการบ้าน ติวข้อสอบกลางภาคและปลายภาค

 

เตรียมสอบภาษาไทย 
เรามีคอร์สเรียนคุณภาพ เป็นคอร์สเรียนที่เน้นวิชาภาษาไทยสำหรับมัธยมต้นโดยเฉพาะ หากเป้าหมายของคุณคือการทำข้อสอบให้ได้คะแนนสูงๆ เราคือตัวเลือกที่ดีของคุณ คอร์สเรียนดี คอร์สเรียนคุณภาพ อย่ารอช้า !!
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ Speakeng
หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 064-1549-142, 089 895 1734, 02 115 6296

วิชาภาษาไทยสำหรับมัธยมปลาย (ม.4 - ม.6)

เป็นคอร์สอธิบายเนื้อหาวิชาภาษาไทยอย่างละเอียดทั้งหลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งครอบคลุมทั้งเนื้อหาเทอม 1 และเทอม 2 ของแต่ละดับชั้นเหมาะกับน้องๆ ที่ต้องการเตรียมความพร้อมการสอบกลางภาคและปลายภาค ตลอดจนเนื้อหาเชิงลึกเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

1.ภาษาไทย ม.4 สอนวิชาวรรณคดีและวรรณกรรม การเขียนรายงาน โครงานและบรรณนุกรม การเขียนจดหมายกิจธุระ 

2.ภาษาไทย ม.5 ฝึกการพูด ระหว่างบุคคล การใช้ภาษาให้ถูกต้อง การย่อและการบันทึกเรื่องราวจากการศึกษาค้นคว้า

3.ภาษาไทย ม.6 ทำความเข้าใจประวัติวรรณคดีและวรรณกรรม การใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้องตามฐานะและกาลเทศะ 

4.สรุปเนื้อหาเพิ่มเติม สอนการบ้าน และติวข้อสอบกลางภาคและปลายภาค

 

เตรียมสอบภาษาไทย
เรามีคอร์สเรียนคุณภาพ เป็นคอร์สเรียนที่เน้นภาษาไทยสำหรับมัธยมปลายโดยเฉพาะ หากเป้าหมายของคุณคือการทำข้อสอบให้ได้คะแนนสูงๆ เราคือตัวเลือกที่ดีของคุณ คอร์สเรียนดี คอร์สเรียนคุณภาพ อย่ารอช้า !!
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ Speakeng
หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 064-1549-142, 089 895 1734, 02 115 6296

วิชาภาษาไทยสำหรับการสอบ O-NET GAT / วิชาสามัญ

1.O-NET คะแนนสอบ O-NET สามารถนำไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาในระดับมหาวิยาลัย การสอบ O-NET จึงถือว่าเป็นการสอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง เราจึงมีคอร์สสำหรับติววิชาภาษาไทยโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้แก่นักเรียน 

2.GAT เชื่อมโยง ข้อสอบมีลักษณะเป็นบทความให้น้องๆ เชื่องความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือข้อความที่โจทย์กำหนด และที่สำคัญของข้อสอบ GAT เชื่องโยงคือการตัดคะแนนในข้อนั้นๆ หากคำตอบผิด วิชานี้จึงต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างมากเพื่อให้ได้คะแนนการสอบที่ดีที่สามารถนำไปใช้ในการสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย เราจึงได้เปิดสอนคอร์สนี้ขึ้นเพื่อช่วยให้น้องๆเข้าใจ วิเคราะห์ หาคำตอบจากโจทย์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

3.การสอบวิชาสามัญ เป็นการสอบวัดความรู้สำหรับน้องๆ ม.6 ที่ต้องการยื่นสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ในระบบดดยตรง ข้อสอบวิชานี้จะต่างจาก GAT/PAT จำนวนที่ออกอาจจะน้อยกว่าแต่ละเอียดและลึกมากกว่า ดังนั้นน้องๆจึงต้องมีการเตรียมตัวที่เฉพาะด้านที่ใช้ได้ดีก็มีโอกาสที่น้องจะสอบติด ทางเราจึงเปิดคอร์สสอนสรุปเนื้อหาเฉพาะบทที่ใช้ในการสอบ และเจาะประเด็นให้น้องๆเข้าใจมากขึ้น 

4.ตะลุยโจทย์แบบฝึกหัด O-NET / GAT เชื่องโยง และ วิชาสามัญ (ภาษาไทย)

 

เตรียมสอบ O-NET GATเชื่อมโยง และวิชาสามัญไม่ยากอย่างที่คิด
เรามีคอร์สเรียนคุณภาพ เป็นคอร์สเรียนที่เน้นการเตรียมตัวสอบโดยเฉพาะ หากเป้าหมายของคุณคือการทำข้อสอบให้ได้คะแนนสูงๆสำหรับสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เราคือตัวเลือกที่ดีของคุณ คอร์สเรียนดี คอร์สเรียนคุณภาพ อย่ารอช้า !!
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ Speakeng
หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 064-1549-142, 089 895 1734, 02 115 6296

Powered by MakeWebEasy.com