Academic essay writing

Writing มีความแตกต่างกันไปตามประเภทแล้ว เราก็มาเริ่มทำความเข้าใจงานเขียนที่จำเป็นมากๆและใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด ซึ่งก็คือ Academic Writing โดยทั่วๆไปนักเรียนจะได้เขียนเชิงวิชาการอยู่ไม่กี่อย่างขอแนะนำการเขียนเรียงความหรือ Essay ก่อน

Essay การเขียนเรียงความ เป็นการเขียนแบบสั้น ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ในการวัดผลและข้อสอบเขียนส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัย โดยการเขียน essay ก็มีแยกย่อยไปอีกหลายชนิด เช่น การอธิบาย (expository), การเขียนบรรยาย (descriptive), การเล่า (narrative),การโต้แย้ง (argumentative), โดยหลักๆการเขียนเรียงความเชิงในมหาวิทยาลัยที่เจอบ่อยๆจะเป็นเชิงค้นคว้าซึ่งนักเรียนจะต้องเสนอความคิดเห็นหรือที่เรียกว่าข้อโต้แย้ง (argument) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

· คำถามหรือหัวข้อที่ได้รับมา

· ข้อมูลที่ได้ค้นคว้ามาเกี่ยวกับคำถามหรือหัวข้อนั้นๆ

จุดประสงค์หลักๆของ Essay คือเพื่อช่วยกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาแนวความคิดที่มีทิศทางมากกว่าความนึกคิดของนักเรียนเอง ดังนั้นโดยปดติ Essay นั้นต้องกระชับได้ใจความ (concise) และมีจุดประสงค์และทิศทางที่ชัดเจน โดยการเขียนแสดงความคิดของเราไม่ควรจะเรื่อยเปื่อย ไร้จุดหมาย หรือออกนอกเรื่องหรือหัวข้อที่กำหนดไว้ เราเขียนโดยทำให้ความคิดเห็นของเรานั้นสอดคล้องและมีเหตุผลน่าเชื่อถือ ถูกหลักไวยากรณ์และใช้รูปแบบการเขียนเป็นวิชาการ ตัวอย่างใกล้ตัวที่สุดก็คงจะเป็นการเขียนสำหรับตอบคำถามในการสอบ TOEFL 

 

ทางสถาบันฝึกให้น้องๆได้มีความพร้อมในการเขียน ระดับเทพ พร้อมเทคนิคในการเขียน เขียนอย่างไรให้ถูกต้องตามไวยากรณ์และหัวข้อที่ได้มาได้ตรงใจคณะกรรมการมากที่สุด สนใจติดสอบถามทางสถาบันได้เลยค่ะ

 

เตรียมสอบESSAY WRITING  
เรามีคอร์สเรียนคุณภาพ เป็นคอร์สเรียนที่เน้นการเตรียมตัวสอบโดยเฉพาะ หากเป้าหมายของคุณคือการทำข้อสอบให้ได้คะแนนสูงๆ เราคือตัวเลือกที่ดีของคุณ คอร์สเรียนดี คอร์สเรียนคุณภาพ อย่ารอช้า !!
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ Speakeng 
หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 064-1549-142, 089 895 1734, 02 115 6296

Powered by MakeWebEasy.com