INTENSIVE COURSES
IELTS ที่ครอบคลุมทั้ง พูด ฟัง อ่าน เขียน ทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่า คุณจะกล้าพูดอย่างไร้ความ กดดัน และมั่นใจ แม้ในเวลาสั้นๆ หากคุณเรียนรู้และทำความเข้าใจกับเราได้อย่างเต็มที่ พร้อมฮึดสู้ไปด้วยกัน แล้ว ก็ไม่ต้องห่วงว่าคุณจะทำข้อสอบไม่ได้ หรือไม่ทัน เพราะผู้เชี่ยวชาญของเราจะคอยแนะนำ เทคนิคเพื่อ ทำให้คุณหมดกังวลและไม่กลัวข้อสอบ จนสามารถฝ่าฟันการสอบครั้งนี้ได้อย่างง่ายๆ ราวปอกกล้วยเข้าปาก เหมือนเปลี่ยนเรื่องที่คิดว่ายากให้กลายเป็นเรื่องง่าย อย่างเข้าใจ และมั่นใจได้อย่างจริงจัง
TOEIC หรือ Test of English for International Communication (ออกเสียงว่า "โทอิค") เป็นแบบทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ สำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ซึ่งเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษสากลที่มีสถิติของการใช้ในการสมัครงานมากที่สุดแบบ หนึ่งของโลก ทั้งนี้ เนื่องมาจาก การสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ที่ใช้ ภาษาอังกฤษได้ในระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา
หลักสูตร ติว TOEFL ® iBT ของ SpeakENG เป็นหลักสูตรที่เตรียมผู้เรียนให้พร้อมสำหรับการสอบ TOEFL ® iBT ซึ่งเป็นแบบใหม่ล่าสุด หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอกในประเทศ สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ที่ใช้ผลสอบ TOEFL ® เป็นมาตรฐานในการวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน นอกจากนี้ผลสอบ TOEFL ® ยังสามารถนำไปใช้ยื่นเพื่อเรียนต่อ International Program ในประเทศอีกด้วย หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL ® มีชื่อว่า TOEFL
ติวเพื่อการพิชิตข้อสอบในครั้งครั้งนี้ เรารู้ว่าคุณแบกความหวังไว้อย่างหนักหน่วง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนาคตและความใฝ่ฝัน ดังนั้นเราจึงยินดีที่จะได้เป็นผู้ช่วยเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคุณ การสอบครั้งนี้จะกลายเป็นเรื่องง่ายดาย และคุณมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าเราจะไม่ปล่อยให้คุณต้องก้าวไปตามลำพัง!ทั้งหมดนี้ เราจะทำให้คุณหมดกังวลเรื่องการสอบ cu tep ไปได้เลย เพราะเราจะทำให้คุณรู้จัก เทคนิคพิชิตข้อสอบ cu tep แบบ ลับเฉพาะ เข้าใจง่าย ผ่านฉลุย จน “ปอกกล้วยเข้าปาก” กลายเป็นเรื่องยากไปในทันที!
GED คือ ระบบการสอบเทียบวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นหลักสูตรของสหรัฐอเมริกา มีชื่อเต็ม General Educational Development ประกอบไปด้วย 4 รายวิชา ได้แก่ Language Arts, Science , Social Studies และ Math ผู้สอบจะต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป

IGCSE คือ การสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบอังกฤษ ( international school ) โดยมีวิชาให้เลือกสอบ 5 กลุ่มรายวิชาดังนี้ ภาษา เช่นภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศศ เป็นต้น , ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและวิชาชีพ

การสอบ IGCSE จะมีการจัดเป็นจำนวน 2 ครั้งต่อปี
Cambridge International Examinations (CIE) จะมีการจัดสอบช่วงเดือนพฤษภาคม/มิถุนายน และ เดือนตุลาคม/พฤศจิกายน

IB หรือ International Baccalaureate Program เป็นหลักสูตรการศึกษาเทียบเท่าได้กับการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เหมือนเป็นการเรียนเพื่อตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย IB Program ถูกพัฒนาขึ้นโดย International Baccalaureate Organization (IBO) ซึ่งไม่ได้ถือว่าเป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นมาให้เข้ากับระบบการศึกษาในประเทศต่างๆทั่วโลก ปัจจุบันหลักสูตร IB diploma ได้รับการยอมรับจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอย่างแพร่หลาย เพราะหลักสูตรการเรียนมีความเป็นสากล หลายๆประเทศต่างก็ให้การยอมรับในหลักสูตรนี้นั่นเองค่ะ ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีโรงเรียนนานาชาติหลายๆแห่งที่ยึดระบบการเรียนตามหลักสูตร IB diploma และจะมีเพียงนักเรียนที่เรียนด้วยระบบนี้ในโรงเรียนเท่านั้นค่ะที่สามารถสอบได้ 
หลักสูตร IB แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง ระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ 
Powered by MakeWebEasy.com